หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
46
16
226
24


โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1
โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา
จังหวัดแพร่ กลุ่ม 6
โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 6
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม 4
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนนพคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย
จังหวัดเลย กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ
จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่ม 4
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 5
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 6,038,867 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 5,145,167 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 2,124,163 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
เข้าชม 791,396 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 736,673 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 719,915 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 683,134 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
เข้าชม 604,827 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
เข้าชม 476,115 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
เข้าชม 419,784 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
( จำนวน 128 รูป / ดู 184 ครั้ง )
อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
( จำนวน 0 รูป / ดู 14 ครั้ง )
อบรมหลักสูตรระยะสั้นจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
( จำนวน 5 รูป / ดู 14 ครั้ง )
กิจกรรมส่งเสริมเงินออม โครงการโรงเรียนธนาคารของโรงเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
( จำนวน 4 รูป / ดู 14 ครั้ง )
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
( จำนวน 4 รูป / ดู 13 ครั้ง )
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
( จำนวน 5 รูป / ดู 13 ครั้ง )
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๓ ประจำวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 27 ม.ค. 66
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๒ ประจำวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 27 ม.ค. 66
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๑ ประจำวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 27 ม.ค. 66
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๐ ประจำวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 27 ม.ค. 66
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๙ ประจำวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 27 ม.ค. 66
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๘ ประจำวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 27 ม.ค. 66
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๗ ประจำปีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 27 ม.ค. 66
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม | 25 ม.ค. 66
ปฏิทินการศึกษา นักเรียน ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง | 25 ม.ค. 66
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง | 25 ม.ค. 66
19-08-65 - ผ่านการทดสอบภาษาไทยออนไลน์
โดย : นางสาวพนิดา เล้าประเสริฐ
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
19-08-65 - ผ่านการทดสอบภาษาไทยออนไลน์
โดย : นายฉลอง กลางจันอัด
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก พ.ศ.2564
โดย : นางสาวพนิดา เล้าประเสริฐ
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
อบรมรูปแบบออนไลน์ หลักสูตร "สนุกคิดพิชิตยานยนต์ล้อเดียว" พ.ศ.2564
โดย : นางสาวพนิดา เล้าประเสริฐ
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563
โดย : นางสาวพนิดา เล้าประเสริฐ
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี

โดย : สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565
ร.ร.ประภัสสรวิทยา    จ.ขอนแก่น
เหรียญเงิน -
โดย : สามเณร วัชรชัย สมศรี
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
เหรียญเงิน - "โครงงานงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" "โครงงานเรือเก็บขยะ iot"
โดย : สามเณร กฤษนันทิพัฒน์ บุตรหลวง
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
รางวัลเหรียญทอง - "โครงงานงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" "โครงงานแบบจำลองเครื่องกรองอากาศอัตโนมัติ"
โดย : สามเณร ยอดกตัญญู แสงจันทร์
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
เหรียญทอง - "โครงงานงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" "โครงงานแบบจำลองเครื่องกรองอากาศอัตโนมัติ"
โดย : สามเณร วิชยุทธ บุญเรือง
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา