หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
46
16
226
24


โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 1
โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 6
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม 4
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 2
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม 10
โรงเรียนห้วยข้าวก่ำวิทยา
จังหวัดพะเยา กลุ่ม 6
โรงเรียนสัพพัญญูวิทยา
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 5
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนนพคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 5,799,106 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 4,623,400 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 1,914,908 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 809,133 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
เข้าชม 752,765 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 586,166 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 446,594 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
เข้าชม 413,346 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
เข้าชม 328,449 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
เข้าชม 300,606 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
คณะครูกำกับดูแลนักเรียนไปฉีดวัคซีน เข็มที่ 2
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
( จำนวน 7 รูป / ดู 12 ครั้ง )
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะได้เข้านิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู 13 ครั้ง )
๒๑-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นักเรียนเข้าสอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นโท ชั้นเอก
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 10 รูป / ดู 2 ครั้ง )
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 11 รูป / ดู 2 ครั้ง )
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม ๑ รอบเก็บตก
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 9 รูป / ดู 1 ครั้ง )
นักเรียน ม.ต้น ฉีดวัคซีน เข็มที่ 2
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
( จำนวน 8 รูป / ดู 7 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสอบ O-NET ม.6
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา | 23 พ.ย. 64
รายชื่อผู้สอบผ่านนักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 23 พ.ย. 64
จดหมายข่าว ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๒ ประจำวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 23 พ.ย. 64
ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา | 19 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๔
โรงเรียนโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา | 19 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ฉบับที่ ๑๘/๒๕๖๔
โรงเรียนโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา | 19 พ.ย. 64
ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศลอุทิศถวาย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม | 17 พ.ย. 64
หลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก ให้กับสถานศึกษาที่ได้รับการประกันคุณภาพภายน
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม | 16 พ.ย. 64
การส่งคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่1/2564
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม | 10 พ.ย. 64
การจัดทำข้อมูลบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งและหลักฐานเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม จศป. ทั้ง ๑๔เขต.
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม | 10 พ.ย. 64
การผลิตสื่อและการใช้สื่อการสอน “สื่อการเรียนการสอนการจัดเรียงอิเล็กตรอน ในระดับพลังงานหลัก”
โดย : พระทวีศักดิ์ แดงขาวเขียว
ร.ร.พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง    จ.ลำพูน
ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอน แห่งประเทศไทย กียรติปัตรฉบับนี้ มอบให้ไว้เพื่อแสดงว่า พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนุทสาโร ได้เข้าอบรมหลักสูตรออนไลน์และผ่านการทดสอบ เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในวันที่ 11-4-2020
โดย : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา    จ.บุรีรัมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนุทสาโร ผ่านการทคสอบวัคความรู้ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แพบบูรณาการสู่ชั้นเรียน ขอให้มีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นสืบไป ออกให้ ณ ว
โดย : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา    จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนุทสาโร ได้ผ่านการทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเกณฑ์ ในระดับคะแนน 100% ขอให
โดย : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา    จ.บุรีรัมย์
หลักสูตรการฝึกอบรมและ การเรียนออนไลน์ ขอมอบเกียรติบัตรนี้เพื่อแสดงว่า พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนุทสาโร ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง 'นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ
โดย : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา    จ.บุรีรัมย์
หนังสั้น ชนะเลิศ
โดย : สณ.วรเนตร -ส.ณวชิราวุฒิ
ร.ร.วัดศรีวิชัยวนาราม    จ.เลย
โครงการปั้นปติมากรรม
โดย : สามเณรพัชรพล ,สามเณรภานุพงษ์,สามเณรชนัญญู
ร.ร.วัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา    จ.เลย
การทำป้ายเลขที่บ้าน
โดย : สมาเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม    จ.กาญจนบุรี
การจับผ้าโต๊ะลายผีเสื้อ
โดย : สามเณรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม    จ.กาญจนบุรี
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ ครั้งที่ ๖๙
โดย : สามเณรไกรสร เพชรเหล็ก
ร.ร.ปริยัติสามัญวัดสระเกศ    จ.เพชรบูรณ์
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา