หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
46
16
226
24


โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1
โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา
จังหวัดแพร่ กลุ่ม 6
โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 6
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม 4
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนนพคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย
จังหวัดเลย กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ
จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่ม 4
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 5
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 5,294,977 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 2,184,237 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
เข้าชม 809,022 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 794,612 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 770,380 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 717,545 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
เข้าชม 657,590 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
เข้าชม 515,190 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
เข้าชม 457,325 ครั้ง
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
เข้าชม 457,111 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 ผลการค้นหาโรงเรียน
ค้นพบ 221 แห่ง
ลำดับ ชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด
1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
2 โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
3 โรงเรียนสำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
4 โรงเรียน(นำร่องทดสอบการใช้ระบบ ยังไม่ใช่ของโรงเรียนจริงๆ)) 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม 1 กรุงเทพมหานคร รัฐบาล
6 โรงเรียนกิตติยารามวิทยา 3 อ่างทอง รัฐบาล
7 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดลำนารายณ์ 3 ลพบุรี รัฐบาล
8 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง 3 สิงห์บุรี รัฐบาล
9 โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา 3 สิงห์บุรี เอกชน
10 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดทุ่งเหียง 12 ชลบุรี รัฐบาล
11 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดอ่างแก้ว 12 ระยอง รัฐบาล
12 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ ๑ 1 จันทบุรี รัฐบาล
13 โรงเรียนวิจิตรธรรมวิทยา 12 ฉะเชิงเทรา รัฐบาล
14 โรงเรียนพระปริยัติธรรมบ่อเงินบ่อทอง 12 ฉะเชิงเทรา รัฐบาล
15 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแจ้ง 12 ปราจีนบุรี รัฐบาล
16 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม 11 นครราชสีมา รัฐบาล
17 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ 11 นครราชสีมา รัฐบาล
18 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 11 นครราชสีมา รัฐบาล
19 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา 1 นครราชสีมา รัฐบาล
20 โรงเรียนวัดตะกุดเครือปลอก 11 นครราชสีมา รัฐบาล
21 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา 11 นครราชสีมา รัฐบาล
22 โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม 11 นครราชสีมา รัฐบาล
23 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา 11 นครราชสีมา รัฐบาล
24 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา 11 นครราชสีมา รัฐบาล
25 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 11 นครราชสีมา รัฐบาล
26 โรงเรียนวัดอุทัยวิทยา 11 นครราชสีมา รัฐบาล
27 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง 11 นครราชสีมา รัฐบาล
28 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา 11 บุรีรัมย์ รัฐบาล
29 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 11 บุรีรัมย์ รัฐบาล
30 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา 11 บุรีรัมย์ รัฐบาล
31 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 11 บุรีรัมย์ รัฐบาล
32 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนทองธรรมวิทย์ 11 บุรีรัมย์ รัฐบาล
33 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา 11 บุรีรัมย์ รัฐบาล
34 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 11 บุรีรัมย์ รัฐบาล
35 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา 11 สุรินทร์ รัฐบาล
36 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา 11 สุรินทร์ รัฐบาล
37 โรงเรียนปริยัติบวรวิทยา 11 สุรินทร์ รัฐบาล
38 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 11 สุรินทร์ รัฐบาล
39 โรงเรียนโพธิศึกษา 11 สุรินทร์ รัฐบาล
40 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ 11 สุรินทร์ รัฐบาล
41 โรงเรียนวัดบ้านกาบเชิง(แผนกสามัญศึกษา) 11 สุรินทร์ รัฐบาล
42 โรงเรียนรัตโนภาสวิมลศึกษา 11 สุรินทร์ เอกชน
43 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 11 สุรินทร์ รัฐบาล
44 โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 11 สุรินทร์ รัฐบาล
45 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 11 ศรีสะเกษ รัฐบาล
46 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 11 ศรีสะเกษ รัฐบาล
47 โรงเรียนวัดเมืองคงวิทยา 11 ศรีสะเกษ รัฐบาล
48 โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 11 ศรีสะเกษ เอกชน
49 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระกำแพงใหญ่ 11 ศรีสะเกษ รัฐบาล
50 โรงเรียนวัดศรีห้วยทับทัน 11 ศรีสะเกษ รัฐบาล
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 Next »

หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา