หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
46
16
226
24


โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1
โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา
จังหวัดแพร่ กลุ่ม 6
โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 6
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม 4
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนนพคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย
จังหวัดเลย กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ
จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่ม 4
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 5
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 5,294,983 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 2,184,240 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
เข้าชม 809,022 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 794,613 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 770,381 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 717,545 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
เข้าชม 657,598 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
เข้าชม 515,194 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
เข้าชม 457,326 ครั้ง
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
เข้าชม 457,114 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 ภาพกิจกรรมโรงเรียน

บวชภาคฤดูร้อน 66
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
( จำนวน 22 รูป / ดู 8 ครั้ง )

โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน วันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๖
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย
( จำนวน 14 รูป / ดู 8 ครั้ง )

กิจกรรมไหว้ครูและปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย
( จำนวน 41 รูป / ดู 6 ครั้ง )

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ จากคณะประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ เขต ๗
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย
( จำนวน 30 รูป / ดู 16 ครั้ง )

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
( จำนวน 14 รูป / ดู 16 ครั้ง )

๒๒-๐๕-๖๖ ภาพสามเณรชั้น ม.๑
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 13 รูป / ดู 83 ครั้ง )

๑๖-๐๕-๖๖ กิจกรรมปรับพื้นฐานกลุ่มสาระฯ
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 44 รูป / ดู 92 ครั้ง )

ปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 15 พฤษภาคม 2566
โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม
( จำนวน 47 รูป / ดู 49 ครั้ง )

บรรยากาศการปฏิบัติธรรม เดินจงกรม ของสามเณรและพ่อขาว ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
( จำนวน 5 รูป / ดู 75 ครั้ง )

25-03-66 พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 28 รูป / ดู 181 ครั้ง )

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
( จำนวน 34 รูป / ดู 205 ครั้ง )

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศพิธีมอบประกาศนียบัตร แด่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.๓ และ ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และปัจ
โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม
( จำนวน 56 รูป / ดู 213 ครั้ง )

14-03-66 ปิดคอร์สการเรียนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 28 รูป / ดู 244 ครั้ง )

ปัจฉมนิเทศ ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา
( จำนวน 0 รูป / ดู 81 ครั้ง )

๓ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จัดงานเปิดบ้าน ว.ช.พ. OPEN HOUSE ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 40 รูป / ดู 239 ครั้ง )

ปันน้ำใจสู่พื้นที่สูง ดอยวาวี เชียงราย
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
( จำนวน 38 รูป / ดู 295 ครั้ง )

โครงการค่ายปฏิบัติธรรม 65
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
( จำนวน 26 รูป / ดู 244 ครั้ง )

ปีใหม่ 66
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
( จำนวน 15 รูป / ดู 226 ครั้ง )

อัลบั้มภาพ - กิจวัตรสงฆ์สามเณร ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 29 รูป / ดู 445 ครั้ง )

๒๐-๐๒-๖๖ - อัพเดทภาพความคืบหน้าการก่อสร้าง ศาลาบำเพ็ญกุศล
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 14 รูป / ดู 148 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/62 Next »

หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา