หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
46
16
227
24


โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 1
โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 6
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม 4
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม 10
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนนพคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย
จังหวัดเลย กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ
จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่ม 4
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม
จังหวัดหนองคาย กลุ่ม 8
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 5,864,343 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 4,781,286 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 1,997,810 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
เข้าชม 765,305 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 594,631 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 541,320 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
เข้าชม 490,019 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
เข้าชม 370,152 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
เข้าชม 355,094 ครั้ง
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
เข้าชม 318,506 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 ภาพกิจกรรมโรงเรียน

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พิธีปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 33 รูป / ดู 13 ครั้ง )

ปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 17 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม
( จำนวน 30 รูป / ดู 14 ครั้ง )

โครงการปฐมนิเทศ
โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา
( จำนวน 0 รูป / ดู 4 ครั้ง )

16-05-65 พิธีปฐมนิเทศ
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 25 รูป / ดู 42 ครั้ง )

พิธีบรรชาสามเณรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
( จำนวน 14 รูป / ดู 17 ครั้ง )

๑๐-๐๕-๖๕ - ภาพเตรียมสามเณร ประจำปี ๒๕๖๕
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 22 รูป / ดู 62 ครั้ง )

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประชุมคณะครูประจำเดือนพฤษภาคม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 11 รูป / ดู 15 ครั้ง )

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การบรรพชาสามเณร เพื่อเรียนต่อที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลฯ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 2 รูป / ดู 19 ครั้ง )

พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนพระปริยัติธรรมโพธิธรรมวิทยา
( จำนวน 9 รูป / ดู 21 ครั้ง )

รดน้ำดำหัว 65
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
( จำนวน 10 รูป / ดู 28 ครั้ง )

ทำบุญสืบชะตาและบริจาคของ โดย อนงค์คณะ
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
( จำนวน 12 รูป / ดู 25 ครั้ง )

ปัฉฉิม 64
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
( จำนวน 10 รูป / ดู 27 ครั้ง )

ปีใหม่ 64
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
( จำนวน 10 รูป / ดู 26 ครั้ง )

พิธีรดน้ำดำหัว 65
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
( จำนวน 0 รูป / ดู 28 ครั้ง )

ศึกษาดูงาาน
โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา
( จำนวน 6 รูป / ดู 15 ครั้ง )

กิจกรรม
โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา
( จำนวน 7 รูป / ดู 15 ครั้ง )

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส.และอุดมศึกษา
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
( จำนวน 10 รูป / ดู 38 ครั้ง )

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 53 รูป / ดู 129 ครั้ง )

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ การประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 16 รูป / ดู 94 ครั้ง )

ปัจฉิมนิเทศ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม
โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม
( จำนวน 57 รูป / ดู 158 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/67 Next »

หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา