หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
46
16
226
24


โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1
โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา
จังหวัดแพร่ กลุ่ม 6
โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 1
โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 6
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม 4
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม 10
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนนพคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย
จังหวัดเลย กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 5,965,555 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 4,960,108 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 2,061,815 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
เข้าชม 780,818 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 701,963 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 639,702 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 620,031 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
เข้าชม 545,388 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
เข้าชม 426,331 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
เข้าชม 388,393 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมมอบทุนการศึกษานักธรรมชั้นตรี
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
( จำนวน 9 รูป / ดู 1 ครั้ง )

กิจกรรมอบรมนักธรรมชั้นตรี ก่อนสอบธรรมสนามหลวง
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
( จำนวน 13 รูป / ดู 3 ครั้ง )

กิจกรรมสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
( จำนวน 10 รูป / ดู 2 ครั้ง )

โครงการอบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี2565
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
( จำนวน 10 รูป / ดู 11 ครั้ง )

กิจกรรมให้ธรรม ให้ทุน ให้ทาน
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
( จำนวน 22 รูป / ดู 16 ครั้ง )

ภาพสอบธรรมศึกษาฯ วัดกาญจนสิงหาสน์ (ส่วนกลาง)
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
( จำนวน 15 รูป / ดู 17 ครั้ง )

ภาพสอบธรรมศึกษาฯ ร.ร.วัดช่างเหล็ก (ก.ท.ม.)
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู 8 ครั้ง )

ภาพสอบธรรมศึกษา ฯ ร.ร.วัดอินทราวาส
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
( จำนวน 4 รูป / ดู 8 ครั้ง )

ภาพสอบธรรมศึกษาฯ ร.ร.สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
( จำนวน 10 รูป / ดู 8 ครั้ง )

ภาพสอบธรรมศึกษา ฯ ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
( จำนวน 7 รูป / ดู 8 ครั้ง )

ภาพสอบธรรมศึกษา ฯ ร.ร.ฉิมพลี
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
( จำนวน 10 รูป / ดู 6 ครั้ง )

เรามุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานเป็นผู้นำด้านพุทธธรรม
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
( จำนวน 2 รูป / ดู 9 ครั้ง )

พระเดชพระคุณ #พระราชสุทธิญาณ เจ้าคณะเขตตลิ่งชันและเจ้าอาวาสวัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร นำพาศรัทธาญาติโยม
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
( จำนวน 7 รูป / ดู 5 ครั้ง )

๒๒-๐๙-๖๕ - โครงการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดำ
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 37 รูป / ดู 23 ครั้ง )

ภาพกิจกรรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพ
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
( จำนวน 7 รูป / ดู 11 ครั้ง )

การประชุมนิเทศ ติดตาม การประเมินคุณภาพการศึกษา ห้องประชุมเสมารักษ์ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 12
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
( จำนวน 30 รูป / ดู 77 ครั้ง )

วันบุพการีรำลึกและคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าประภัสสร 65
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
( จำนวน 33 รูป / ดู 106 ครั้ง )

๕ กันยายน ๒๕๖๕ ศน.วราภรณ์ เนาวราช และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ติดตามโครงการ IFTE
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 10 รูป / ดู 40 ครั้ง )

๕ กันยายน ๒๕๖๕ ร่วมถ่ายรูปและแสดงความยินดี กับครูสุวภัทรจิกา มณีทรัพย์โสภา เนื่องในโอกาสรับปริญญาบัต
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 9 รูป / ดู 41 ครั้ง )

กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 2 กันยายน 2565
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
( จำนวน 10 รูป / ดู 37 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/66 Next »

หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา