หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
46
16
226
24


โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1
โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา
จังหวัดแพร่ กลุ่ม 6
โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 6
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม 4
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนนพคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย
จังหวัดเลย กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ
จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่ม 4
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 5
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 6,038,867 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 5,145,163 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 2,124,161 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
เข้าชม 791,395 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 736,672 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 719,904 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 683,134 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
เข้าชม 604,825 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
เข้าชม 476,110 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
เข้าชม 419,775 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 ภาพกิจกรรมโรงเรียน

โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
( จำนวน 128 รูป / ดู 184 ครั้ง )

อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
( จำนวน 0 รูป / ดู 14 ครั้ง )

อบรมหลักสูตรระยะสั้นจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
( จำนวน 5 รูป / ดู 14 ครั้ง )

กิจกรรมส่งเสริมเงินออม โครงการโรงเรียนธนาคารของโรงเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
( จำนวน 4 รูป / ดู 14 ครั้ง )

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
( จำนวน 4 รูป / ดู 13 ครั้ง )

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
( จำนวน 5 รูป / ดู 13 ครั้ง )

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ "ระดับประเทศ" ในหลักสูตร เณรกล้าโภชนาดี
โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม
( จำนวน 11 รูป / ดู 10 ครั้ง )

โครงการถวายความรู้การทดลองโซล่าเซล ๗ มกราคม ๒๕๖๖
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย
( จำนวน 0 รูป / ดู 13 ครั้ง )

โครงการเดินธุดงค์ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๕ - ๔ ธ.ค. ๒๕๖๕
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย
( จำนวน 0 รูป / ดู 14 ครั้ง )

งานวักตัญญูบูรพาจารย์ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย
( จำนวน 0 รูป / ดู 13 ครั้ง )

โครงการปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วัดป่าพันลำ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึง
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
( จำนวน 132 รูป / ดู 106 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู 25 ครั้ง )

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๖ โรงเรียนปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงครามจัดงานวันสามเณร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 45 รูป / ดู 47 ครั้ง )

กิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่" พ.ศ. 2566
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
( จำนวน 184 รูป / ดู 360 ครั้ง )

วันที่ 26-28 ธันวาคม 2565 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
( จำนวน 14 รูป / ดู 51 ครั้ง )

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านนักธรรมชั้นโท
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู 43 ครั้ง )

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านนักธรรมชั้นตรี
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
( จำนวน 23 รูป / ดู 106 ครั้ง )

กิจกรรม น้อมใจกันสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิต ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิต
โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม
( จำนวน 21 รูป / ดู 106 ครั้ง )

ประมวลภาพกิจกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู 71 ครั้ง )

๘-๑๒-๖๕ - เข้าร่วมแข่งขันสิงประดิษฐ์สมองกลฝังตัว
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 24 รูป / ดู 142 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/63 Next »

หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา