หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
46
16
226
24


โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 1
โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 6
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม 4
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 2
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม 10
โรงเรียนห้วยข้าวก่ำวิทยา
จังหวัดพะเยา กลุ่ม 6
โรงเรียนสัพพัญญูวิทยา
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 5
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนนพคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 5,799,105 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 4,623,396 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 1,914,907 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 809,133 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
เข้าชม 752,765 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 586,166 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 446,592 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
เข้าชม 413,344 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
เข้าชม 328,448 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
เข้าชม 300,605 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 ภาพกิจกรรมโรงเรียน

คณะครูกำกับดูแลนักเรียนไปฉีดวัคซีน เข็มที่ 2
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
( จำนวน 7 รูป / ดู 12 ครั้ง )

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะได้เข้านิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู 13 ครั้ง )

๒๑-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นักเรียนเข้าสอบธรรมสนามหลวง ระดับนักธรรมชั้นโท ชั้นเอก
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 10 รูป / ดู 2 ครั้ง )

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 11 รูป / ดู 2 ครั้ง )

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม ๑ รอบเก็บตก
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 9 รูป / ดู 1 ครั้ง )

นักเรียน ม.ต้น ฉีดวัคซีน เข็มที่ 2
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
( จำนวน 8 รูป / ดู 7 ครั้ง )

กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา
( จำนวน 68 รูป / ดู 12 ครั้ง )

นักเรียน ม.ปลาย ฉีดวัคซีน เข็มที่ 2
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
( จำนวน 8 รูป / ดู 15 ครั้ง )

กิจกรรมสลากภัต (กิ๋นข้าวสลาก) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา
( จำนวน 78 รูป / ดู 30 ครั้ง )

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และรับมอบทุนการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 17 รูป / ดู 1 ครั้ง )

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นักเรียนชุดที่ ๑ เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มสอง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 8 รูป / ดู 3 ครั้ง )

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แจกหนังสือเรียนและเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน 2-2564
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 7 รูป / ดู 2 ครั้ง )

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 5 รูป / ดู 0 ครั้ง )

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 28 รูป / ดู 2 ครั้ง )

นักเรียน ม.ต้น ฉีดวัคซีน
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
( จำนวน 10 รูป / ดู 37 ครั้ง )

กิจกรรมสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
( จำนวน 11 รูป / ดู 37 ครั้ง )

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้กับสามเณรนักเรียนในโรงเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 27 รูป / ดู 14 ครั้ง )

๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ แสดงความยินดีกับ ผอ.รัชช์สิทธิ์ ทิพยาลัย ในโอกาสรับตำแหน่ง ผอ.รร.อนุบาลวัดไชยฯ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 7 รูป / ดู 6 ครั้ง )

คณะครูกำกับดูแลนักเรียนไปฉีดวัคซีน ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
( จำนวน 8 รูป / ดู 64 ครั้ง )

ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์"
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
( จำนวน 16 รูป / ดู 84 ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/65 Next »

หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา