หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
46
16
227
24


โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 1
โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 6
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม 4
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม 10
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนนพคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย
จังหวัดเลย กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ
จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่ม 4
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม
จังหวัดหนองคาย กลุ่ม 8
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 5,864,358 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 4,781,312 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 1,997,832 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
เข้าชม 765,305 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 594,631 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 541,331 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
เข้าชม 490,024 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
เข้าชม 370,162 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
เข้าชม 355,103 ครั้ง
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
เข้าชม 318,516 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
18-05-65 - ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 19 พ.ค. 65
15-05-65 - พิธีปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 16 พ.ค. 65
ผลการประเมิน TCS+ เพื่อเปิดเรียน 1/2565
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 14 พ.ค. 65
ผลการประเมิน TCS+ เพื่อการเปิดเรียน 1/2556
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 14 พ.ค. 65
๑๒-๐๕-๖๕ - สอบสัมภาษณ์เด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 13 พ.ค. 65
๑๐-๐๕-๖๕ แ่บบปกสมุดเขียนใหม่
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 10 พ.ค. 65
09-05-65 - รับเตรียมสามเณรใหม่ ปี ๒๕๖๕
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 09 พ.ค. 65
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนพระปริยัติธรรมโพธิธรรมวิทยา | 06 พ.ค. 65
23-04-65 - การบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 28 เม.ย. 65
รดน้ำดำหัว 65
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 25 เม.ย. 65
ทำบุญสืบชะตาบริจาคของ อนงค์คณะ
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 25 เม.ย. 65
ปัฉแิมนิเทศน์ 64
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 25 เม.ย. 65
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 64
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 25 เม.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส.และอุดมศึกษา
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา | 10 เม.ย. 65
25-03-65 - "พิธีมอบหนังสือพระราชทาน"
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 31 มี.ค. 65
20-03-65 - พิธีมอบใบประกาศนียบัตร 2564
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 31 มี.ค. 65
ผลการสอบบาลี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 24 มี.ค. 65
บัญชีรายชื่อแสดงการผลการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1/2565
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา | 23 มี.ค. 65
กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 17 มี.ค. 65
๑๔- ๐๓-๖๕ มอบรางวัลและใบเกียรติบัตรแก่สามเณรนักเรียน
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 17 มี.ค. 65
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๕ ประจำวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 15 มี.ค. 65
26-02-65 - บรรยากาศการสอบบาลี ๒๕๖๕
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 03 มี.ค. 65
ขอเชิญร่วมจัดทำข้อมูลศิษย์เก่า
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา | 27 ก.พ. 65
รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา | 24 ก.พ. 65
11-02-65 กิจกรรมผู้นำในอุดมคติ
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 21 ก.พ. 65
ใบสมัครเรียน ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน | 18 ก.พ. 65
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๔ ประจำวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 18 ก.พ. 65
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ ประจำวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 18 ก.พ. 65
โครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ประจำปี 2565
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 16 ก.พ. 65
หนังสือส่ง
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน | 15 ก.พ. 65
ข่าวรับสมัครเรียน
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน | 14 ก.พ. 65
10-02-65 อบรมโอเนตชั้น ม.ต้น-ม.ปลาย
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 14 ก.พ. 65
ประกาศ!!!รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน | 13 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนชายบวชเรียนต่อประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา | 09 ก.พ. 65
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง | 09 ก.พ. 65
01-02-65 ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 02 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ | 01 ก.พ. 65
เปิดรับสม้ครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนประภัสสรวิทยา | 29 ม.ค. 65
บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ B-NET
โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา | 24 ม.ค. 65
ประกาศเลขที่สั่งสอบ B - NET
โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา | 24 ม.ค. 65
เนื้อหาและจำนวนข้อสอบระดับชาติ ด้านพระพุทูศาสนา (B-NET)
โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา | 24 ม.ค. 65
ตารางสอบ B-NET 2565
โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา | 24 ม.ค. 65
ประกาศเลขที่นั่งสอบ o - net ม.3
โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา | 21 ม.ค. 65
ขอเชิญเรียนเชิญส่งผลงาน
โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา | 20 ม.ค. 65
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ ประจำวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 18 ม.ค. 65
ประเมิณคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 4
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 14 ม.ค. 65
การเรียนออนไลน์
โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา | 13 ม.ค. 65
รายชื่อผู้สอบผ่านนักธรรมโท ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 04 ม.ค. 65
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ ประจำวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 04 ม.ค. 65
รายชื่อผู้สอบผ่านนักธรรมเอก ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 04 ม.ค. 65
กำลังแสดงหน้าที่ 1/23 Next »

หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา