หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
46
16
226
24


โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1
โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา
จังหวัดแพร่ กลุ่ม 6
โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 6
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม 4
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนนพคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย
จังหวัดเลย กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ
จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่ม 4
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 5
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 6,038,867 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 5,145,187 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 2,124,180 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
เข้าชม 791,399 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 736,682 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 719,925 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 683,140 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
เข้าชม 604,837 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
เข้าชม 476,129 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
เข้าชม 419,816 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๓ ประจำวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 27 ม.ค. 66
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๒ ประจำวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 27 ม.ค. 66
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๑ ประจำวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 27 ม.ค. 66
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๐ ประจำวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 27 ม.ค. 66
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๙ ประจำวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 27 ม.ค. 66
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๘ ประจำวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 27 ม.ค. 66
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๗ ประจำปีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 27 ม.ค. 66
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม | 25 ม.ค. 66
ปฏิทินการศึกษา นักเรียน ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง | 25 ม.ค. 66
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง | 25 ม.ค. 66
แผนปฏิบัติการประจำปี 2565
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง | 25 ม.ค. 66
๒๔-๐๑-๖๖ - อบรม B-เน็ต
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 24 ม.ค. 66
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา | 17 ม.ค. 66
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ่้าป่าเพื่อการศึกษา กองละ 99 บาท จำนวน 2526 กอง
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ | 12 ม.ค. 66
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา | 11 ม.ค. 66
๐๔-๐๑-๖๖ - Pali Gifted Room
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 11 ม.ค. 66
๐๓-๐๑-๖๖ - สวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 11 ม.ค. 66
๓๑-๑๒-๖๕ - กิจกรรมปีใหม่ ๒๕๖๕-๒๕๖๖
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 11 ม.ค. 66
เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม | 28 ธ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านนักธรรมชั้นตรี
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา | 27 ธ.ค. 65
๑๖-๑๒-๖๕ - เจริญพระพุทธมนต์-เจริญจิตภาวนา
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 22 ธ.ค. 65
๑๓-๑๒-๖๕ ทัศนศึกษาเมืองโบราณ
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 22 ธ.ค. 65
๗-๘ - ๑๒ - ๖๕ สามเณรคว้ารางวัลชนะเลิศ สิงประดิษฐ์สมองกลฝังตัว
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 15 ธ.ค. 65
๐๕-๑๒-๖๕ - สวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 12 ธ.ค. 65
เจ้าภาพผู้อปการะภัตตาหารเพล ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2565
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง | 09 ธ.ค. 65
๒๗-๑๑-๖๕ - พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๖ ปี พระราชวราภรณ์ (อนันต์ ญาณวีโร)
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 30 พ.ย. 65

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม | 26 พ.ย. 65
ดูงานโรงเรียนร้องแหย่ง จ.แพร่
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 23 พ.ย. 65
ยี่เป็ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 23 พ.ย. 65
วันสถาปนาโรงเรียน
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 23 พ.ย. 65
วันแม่
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 23 พ.ย. 65
วันพ่อ
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 23 พ.ย. 65
หล่อเทียน
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 23 พ.ย. 65
๑๕-๑๑-๖๕ - สอบธรรมศึกษาประจำปี ๒๕๖๕
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 16 พ.ย. 65
๑๓-๑๑-๖๕ - มอบรางวัลสามเณร กิจกรรม 5 ส.
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 16 พ.ย. 65
๑๐-๑๑-๖๕ - สอนธรรมศึกษาแก่นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 10 พ.ย. 65
03-11-65 - งานธรรมนิเทศ ๒๕๖๕
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 03 พ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์เจ้าภาพบวชเณร
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 21 ต.ค. 65
ลอกคนเหมือนยังไงให้เหมือน สอนวาดรูป [REAL TIME]
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 07 ต.ค. 65
สารคดี 15นาทีรอบโลกตอน ระบบสุริยะ
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 07 ต.ค. 65
ฟังเพลินๆ รวมเรื่องเล่า เมืองลับแล
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 07 ต.ค. 65
หนังสือภาษาไทย 5 เล่ม ที่เปลี่ยนชีวิตผม
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 07 ต.ค. 65
ตายแล้วไปไหน...??
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 07 ต.ค. 65
ดอกไม้ประดิษฐ์ จากหลอดพลาสติก
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 07 ต.ค. 65
7 เคล็ดลับง่ายๆ! วิธีดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 07 ต.ค. 65
มารู้จักยุง....
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 07 ต.ค. 65
ใต้ผิวโลกมีเพชรจริงหรือไม่?
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 07 ต.ค. 65
ตำนานอนุเสาวรีย์ค่ายบางระจัน
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 07 ต.ค. 65
พุทธศาสนสุภาษิต ข้อคิดเตือนใจที่ควรรู้
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 07 ต.ค. 65
เคล็ด(ไม่)ลับเรื่องความปลอดภัย ใช้งาน ‘เครื่องมือช่าง’ อย่างไรไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 07 ต.ค. 65
กำลังแสดงหน้าที่ 1/22 Next »

หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา