หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
46
16
226
24


โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1
โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา
จังหวัดแพร่ กลุ่ม 6
โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 6
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม 4
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนนพคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย
จังหวัดเลย กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ
จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่ม 4
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 5
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 5,295,060 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 2,184,258 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
เข้าชม 809,023 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 794,635 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 770,393 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 717,545 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
เข้าชม 657,611 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
เข้าชม 515,198 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
เข้าชม 457,339 ครั้ง
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
เข้าชม 457,118 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
บวชภาคฤดูร้อน 66
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 30 พ.ค. 66
๒๙-๐๕-๖๖ หาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 29 พ.ค. 66
กิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา | 26 พ.ค. 66
๒๕-๐๕-๖๖ - อบรมค่ายวิทย์ - คณิต
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 25 พ.ค. 66
๒๖-๐๕-๖๖ - อบรมค่ายภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 25 พ.ค. 66
๒๓-๐๕-๖๖ - หาเสียงประธานนักเรียน
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 25 พ.ค. 66
๒๒-๐๕-๖๖ - พิธีปฐมนิเทศ
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 25 พ.ค. 66
จดหมายข่าว ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๐ ประจำวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 24 พ.ค. 66
จดหมายข่าว ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๙ ประจำวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 24 พ.ค. 66
จดหมายข่าว ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๘ ประจำวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 24 พ.ค. 66
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง | 23 พ.ค. 66
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง | 23 พ.ค. 66
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง | 23 พ.ค. 66
๑๙-๐๕-๖๖ - อบรมการไฟฟ้า
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 22 พ.ค. 66
๑๘-๐๕-๖๖ - ค่ายปรับพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 19 พ.ค. 66
๑๖-๐๕-๖๖ - กิจกรรมปรับพื้นฐานกลุ่มสาระฯ
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 17 พ.ค. 66
๑๐-๐๕-๖๖ - ตรวจโควิดสามเณรนักเรียน
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 17 พ.ค. 66
๑๒-๐๕-๖๖ - สอบวัดความรู้นักเรียนเข้าใหม่
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 17 พ.ค. 66
๖-๗-๐๔-๖๖ - อบรมสันติวัฒนธรรม
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 27 เม.ย. 66
กิจกรรม อุปสมบท -บรรพชา ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต | 21 เม.ย. 66
เปิดรับสมัคร ครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต | 21 เม.ย. 66
บรรพชาสามเณร เพื่อศึกษาที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลและถวายเป็นอาจาริยบูชา ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล | 21 เม.ย. 66
28-03-66 ออกเยี่ยมบ้านสามเณร
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 30 มี.ค. 66
25-03-66 - พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 29 มี.ค. 66
กิจกรรมสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา | 20 มี.ค. 66
14-03-66 - ปิดคอร์สการเรียนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 15 มี.ค. 66
จดหมายข่าว ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๕ ประจำวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 08 มี.ค. 66
จดหมายข่าว ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ ประจำวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 08 มี.ค. 66
สอบ O-NET 65
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา | 07 มี.ค. 66
๐๓-๐๒-๖๖- สอบโอเน็ต ม.๖
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 02 มี.ค. 66
๒๒-๐๒-๖๖ ทัศนศึกษามิวเซียมสิงห์บุรี
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 02 มี.ค. 66
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 14-15-16-17 มีนาคม 2566
โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม | 27 ก.พ. 66
ปันน้ำใจสู่พื้นที่สูง ดอยวาวี เชียงราย
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 22 ก.พ. 66
โครงการค่ายปฏิบัติธรรม 65
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 22 ก.พ. 66
ปีใหม่ 66
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 22 ก.พ. 66
๑๕-๐๒-๖๖ - พิธีเปิดสอบบาลีสนามหลวง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 22 ก.พ. 66
งาน "ร่วมบุญร้อยใจ สร้างศาสนทายาท" ปีที่ 19
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม | 19 ก.พ. 66
๑๑-๐๒-๖๖ - ติวสอบโอเน็ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 16 ก.พ. 66
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่"
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง | 14 ก.พ. 66
๐๘-๐๖-๖๖ - อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 08 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน | 07 ก.พ. 66
ใบสมัครเรียน ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน | 07 ก.พ. 66
การศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง | 06 ก.พ. 66
๒๙-๐๑-๖๖ - ครบรอบ ๓๕ ปี วันสถาปนาโรงเรียน
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 03 ก.พ. 66
๑๗-๐๑-๖๖ - สามเณรเข้าร่วมกิจกรรม โอเพนเฮ้าส์ มทร.ธัญบุรี
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 03 ก.พ. 66
จดหมายข่าว ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ ประจำวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 27 ม.ค. 66
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๒ ประจำวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 27 ม.ค. 66
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๑ ประจำวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 27 ม.ค. 66
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๐ ประจำวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 27 ม.ค. 66
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๙ ประจำวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 27 ม.ค. 66
กำลังแสดงหน้าที่ 1/20 Next »

หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา