หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
46
16
226
24


โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 1
โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 6
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม 4
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 2
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม 10
โรงเรียนห้วยข้าวก่ำวิทยา
จังหวัดพะเยา กลุ่ม 6
โรงเรียนสัพพัญญูวิทยา
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 5
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนนพคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 5,799,108 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 4,623,407 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 1,914,908 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 809,133 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
เข้าชม 752,767 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 586,168 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 446,600 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
เข้าชม 413,347 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
เข้าชม 328,451 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
เข้าชม 300,607 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 ผลงานนักเรียน
หนังสั้น ชนะเลิศ
โดย : สณ.วรเนตร -ส.ณวชิราวุฒิ
ร.ร.วัดศรีวิชัยวนาราม    จ.เลย
โครงการปั้นปติมากรรม
โดย : สามเณรพัชรพล ,สามเณรภานุพงษ์,สามเณรชนัญญู
ร.ร.วัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา    จ.เลย
การทำป้ายเลขที่บ้าน
โดย : สมาเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม    จ.กาญจนบุรี
การจับผ้าโต๊ะลายผีเสื้อ
โดย : สามเณรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม    จ.กาญจนบุรี
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ ครั้งที่ ๖๙
โดย : สามเณรไกรสร เพชรเหล็ก
ร.ร.ปริยัติสามัญวัดสระเกศ    จ.เพชรบูรณ์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ ครั้งที่ ๖๙
โดย : สามเณรดำรงตรัง ขุนรักษ์
ร.ร.ปริยัติสามัญวัดสระเกศ    จ.เพชรบูรณ์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ ครั้งที่ ๖๙
โดย : สามเณรณัฐพล จีบมัจฉา
ร.ร.ปริยัติสามัญวัดสระเกศ    จ.เพชรบูรณ์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ ครั้งที่ ๖๙
โดย : สามเณรสวรุด ศิริเวช
ร.ร.ปริยัติสามัญวัดสระเกศ    จ.เพชรบูรณ์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ ครั้งที่ ๖๙
โดย : สามเณรบูรพา คล่องแคล่ว
ร.ร.ปริยัติสามัญวัดสระเกศ    จ.เพชรบูรณ์
ได้รับเกียรติบัตร รองชนะเลิศ อันดับ ๑ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.ปลาย
โดย : สามเณรศิริมงคล บุดดา
ร.ร.ปริยัติสามัญวัดสระเกศ    จ.เพชรบูรณ์
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขันทำอาหาร งานศิปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
โดย : พระอัครชัย ลำพัน
ร.ร.ปริยัติสามัญวัดสระเกศ    จ.เพชรบูรณ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ การแข่งขันการคัดลายมือ ระดับ มัธยมต้น
โดย : สามเณรอภิวัฒน์ พิมพาแสง
ร.ร.วัดโคเขตตาราม    จ.อุดรธานี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ระดับชั้นมัะยมศึกษาตอนต้น
โดย : สามเณรอนุชา ประดับทอง
ร.ร.วัดโคเขตตาราม    จ.อุดรธานี
ชนะเลิศแข่งขันทักษะวิชาการ
โดย : กลุ่มสามเณรโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
รางวัลการเขียนเรียงความ ม.ต้น
โดย : กลุ่มสามเณรจิตอาสาฯ
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
เทศน์ถวายพระธรรมเทศนาภาษาอังกฤษเรื่อง
โดย : สามเณรปารมี เพียรเสมอ
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
งานแกะสลักตัวอักษรด้วยโฟม
โดย : สามเณรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม    จ.กาญจนบุรี
สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค
โดย : สามเณรก้องเกียรติ จันดาวงษ์
ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล    จ.กรุงเทพมหานคร
สอบได้เปรียญธรรม ๑-๒ประโยค
โดย : สามเณรพงศกร สุโพธิ์คำ
ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล    จ.กรุงเทพมหานคร
สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค
โดย : สามเณรวรวุฒิ แซ่เตีย
ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล    จ.กรุงเทพมหานคร
กำลังแสดงหน้าที่ 1/16 Next »

หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา