หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
46
16
226
24


โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 1
โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 6
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม 4
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 2
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม 10
โรงเรียนห้วยข้าวก่ำวิทยา
จังหวัดพะเยา กลุ่ม 6
โรงเรียนสัพพัญญูวิทยา
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 5
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนนพคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 5,813,340 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 4,669,799 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 1,944,514 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 809,133 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
เข้าชม 756,937 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 594,575 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 475,407 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
เข้าชม 441,260 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
เข้าชม 336,299 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
เข้าชม 326,496 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
โครงการปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
( จำนวน 177 รูป / ดู 21 ครั้ง )
กิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565"
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
( จำนวน 0 รูป / ดู 6 ครั้ง )
๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนคุณธรรม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 29 รูป / ดู 20 ครั้ง )
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
( จำนวน 12 รูป / ดู 7 ครั้ง )
โครงการอบรมนักธรรมก่อนสอบสนามหลวง ปี 2564
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
( จำนวน 25 รูป / ดู 13 ครั้ง )
ตัดกิ่งไม้ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
( จำนวน 17 รูป / ดู 11 ครั้ง )
บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ B-NET
โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา | 24 ม.ค. 65
ประกาศเลขที่สั่งสอบ B - NET
โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา | 24 ม.ค. 65
เนื้อหาและจำนวนข้อสอบระดับชาติ ด้านพระพุทูศาสนา (B-NET)
โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา | 24 ม.ค. 65
ตารางสอบ B-NET 2565
โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา | 24 ม.ค. 65
ประกาศเลขที่นั่งสอบ o - net ม.3
โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา | 21 ม.ค. 65
ขอเชิญเรียนเชิญส่งผลงาน
โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา | 20 ม.ค. 65
จดหมายข่าว ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ ประจำวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 18 ม.ค. 65

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 14 ม.ค. 65
การเรียนออนไลน์
โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา | 13 ม.ค. 65
รายชื่อผู้สอบผ่านนักธรรมโท ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 04 ม.ค. 65
การผลิตสื่อและการใช้สื่อการสอน “สื่อการเรียนการสอนการจัดเรียงอิเล็กตรอน ในระดับพลังงานหลัก”
โดย : พระทวีศักดิ์ แดงขาวเขียว
ร.ร.พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง    จ.ลำพูน
ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอน แห่งประเทศไทย กียรติปัตรฉบับนี้ มอบให้ไว้เพื่อแสดงว่า พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนุทสาโร ได้เข้าอบรมหลักสูตรออนไลน์และผ่านการทดสอบ เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในวันที่ 11-4-2020
โดย : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา    จ.บุรีรัมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนุทสาโร ผ่านการทคสอบวัคความรู้ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แพบบูรณาการสู่ชั้นเรียน ขอให้มีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นสืบไป ออกให้ ณ ว
โดย : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา    จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนุทสาโร ได้ผ่านการทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเกณฑ์ ในระดับคะแนน 100% ขอให
โดย : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา    จ.บุรีรัมย์
หลักสูตรการฝึกอบรมและ การเรียนออนไลน์ ขอมอบเกียรติบัตรนี้เพื่อแสดงว่า พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนุทสาโร ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง 'นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ
โดย : พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จันทสาโร
ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา    จ.บุรีรัมย์
ผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔
โดย : สามเณรเกียรติศักดิ์ ภูแม่น้ำ
ร.ร.ปริยัติสามัญวัดสระเกศ    จ.เพชรบูรณ์
ผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔
โดย : สามเณรนิรุต หิงพุทรา
ร.ร.ปริยัติสามัญวัดสระเกศ    จ.เพชรบูรณ์
ผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔
โดย : สามเณรติณณภพ ฤทธิ์ขันธ์
ร.ร.ปริยัติสามัญวัดสระเกศ    จ.เพชรบูรณ์
ผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔
โดย : พระประทีป คำพรวน
ร.ร.ปริยัติสามัญวัดสระเกศ    จ.เพชรบูรณ์
หนังสั้น ชนะเลิศ
โดย : สณ.วรเนตร -ส.ณวชิราวุฒิ
ร.ร.วัดศรีวิชัยวนาราม    จ.เลย
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา