หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
45
16
221
24


โรงเรียนสารคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนวัดสระแก้วพิทยาคม
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 6
โรงเรียนอภัยอริยศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 5
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา
จังหวัดลำปาง กลุ่ม 6
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 5
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่ม 3
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 3,717,709 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 1,204,261 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 969,994 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 597,529 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 562,873 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 478,735 ครั้ง
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
เข้าชม 457,185 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 320,530 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 240,589 ครั้ง
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
เข้าชม 218,425 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
๑๕-๐๗-๖๐ งานวันเกิดพระเทพปัญญากวี
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 21 รูป / ดู 4 ครั้ง )
นิทรรศการ งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
( จำนวน 64 รูป / ดู 9 ครั้ง )
ซุ้มนิทรรศการ ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา ผลงานประติมากรรมเทียนพรรษา
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
( จำนวน 22 รูป / ดู 7 ครั้ง )
กิจกรรม Walk Rally วันสุนทรภู่ และ วันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม
( จำนวน 10 รูป / ดู 9 ครั้ง )
วันอาสาฬหบูชา 2560
โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม
( จำนวน 3 รูป / ดู 12 ครั้ง )
๐๘-๐๗-๖๐ ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 17 รูป / ดู 26 ครั้ง )
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (แก้ไข)
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช | 19 ก.ค. 60
กำหนดการสอบกลางภาค 1/2560
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 18 ก.ค. 60
กิจกรรมสามีจิกรรมเทศกาลเข้าพรรษา 2560
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 18 ก.ค. 60
แบบส่งคะแนนเก็บนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 17 ก.ค. 60
งานแข่งขันเรือยาวประเพณี พิจิตร
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 17 ก.ค. 60
กำหนดสอบระหว่างภาค 1/2560 วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา | 17 ก.ค. 60
๑๕-๐๗-๖๐ งานวันเกิดพระเทพปัญญากวี
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 17 ก.ค. 60
กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 60
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 15 ก.ค. 60
กำหนดการสอบนักธรรมประจำปี 2560
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 15 ก.ค. 60
ขอเชิญร่วมงาน วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร่วมฟังบทสรรเสริญคุณมารดา ทำนองสรภัญญะ ร่วมถวายผ้า
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม | 13 ก.ค. 60
อบรมพัฒนายกระดับพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มฯ๔,๕,๖
โดย : นายเอกชัย มิ่งมุ้ง
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
ประชุมสัมมนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลุ่มลำปาง โรงแรมรีเจนลอร์ด ลำปาง ปี 2560
โดย : นายวุฒิกร ไชยวรรณ์
ร.ร.วัดบ้านหม้อศึกษา    จ.ลำปาง
อบรมชุมนุมคอมเพื่อพัฒนาผู้เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี 2559
โดย : นายวุฒิกร ไชยวรรณ์
ร.ร.วัดบ้านหม้อศึกษา    จ.ลำปาง
อบรมการใช้สื่อ EDLTV สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี 2559
โดย : นายวุฒิกร ไชยวรรณ์
ร.ร.วัดบ้านหม้อศึกษา    จ.ลำปาง
การอบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ลำปาง ปี 2559
โดย : นายวันเฉลิม จันทร์ดี
ร.ร.วัดบ้านหม้อศึกษา    จ.ลำปาง
รางวัลระดับ เหรียญทอง อันดับที่ 5 ประกวดเพลงคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 2
โดย :
ร.ร.วัดไชยมงคลวิทยาคม    จ.อุบลราชธานี
รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันไขนิวตัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ปี 2559
โดย : โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
ร.ร.วัดบ้านหม้อศึกษา    จ.ลำปาง
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่ม 6 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
โดย : โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
ร.ร.วัดบ้านหม้อศึกษา    จ.ลำปาง
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่ม 6 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาด ณ จ.เชียงราย ปี 2559
โดย : โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
ร.ร.วัดบ้านหม้อศึกษา    จ.ลำปาง
ชนะเลิศ ที่ 1 การแข่งขันจรวจขวดน้ำ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ปี 2558
โดย : โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
ร.ร.วัดบ้านหม้อศึกษา    จ.ลำปาง
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา