หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
46
16
227
24


โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 1
โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 6
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม 4
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม 10
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนนพคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย
จังหวัดเลย กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ
จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่ม 4
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม
จังหวัดหนองคาย กลุ่ม 8
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 5,864,346 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 4,781,291 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 1,997,813 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
เข้าชม 765,305 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 594,631 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 541,320 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
เข้าชม 490,020 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
เข้าชม 370,155 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
เข้าชม 355,095 ครั้ง
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
เข้าชม 318,510 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พิธีปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 33 รูป / ดู 13 ครั้ง )
ปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 17 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม
( จำนวน 30 รูป / ดู 14 ครั้ง )
โครงการปฐมนิเทศ
โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา
( จำนวน 0 รูป / ดู 4 ครั้ง )
16-05-65 พิธีปฐมนิเทศ
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 25 รูป / ดู 42 ครั้ง )
พิธีบรรชาสามเณรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
( จำนวน 14 รูป / ดู 17 ครั้ง )
๑๐-๐๕-๖๕ - ภาพเตรียมสามเณร ประจำปี ๒๕๖๕
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 22 รูป / ดู 62 ครั้ง )
18-05-65 - ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 19 พ.ค. 65
15-05-65 - พิธีปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 16 พ.ค. 65
ผลการประเมิน TCS+ เพื่อเปิดเรียน 1/2565
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 14 พ.ค. 65
ผลการประเมิน TCS+ เพื่อการเปิดเรียน 1/2556
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 14 พ.ค. 65
๑๒-๐๕-๖๕ - สอบสัมภาษณ์เด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 13 พ.ค. 65
๑๐-๐๕-๖๕ แ่บบปกสมุดเขียนใหม่
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 10 พ.ค. 65
09-05-65 - รับเตรียมสามเณรใหม่ ปี ๒๕๖๕
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 09 พ.ค. 65
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนพระปริยัติธรรมโพธิธรรมวิทยา | 06 พ.ค. 65
23-04-65 - การบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 28 เม.ย. 65
รดน้ำดำหัว 65
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 25 เม.ย. 65
เป็นนำกล่าวถวายรายงานเป็นประจำทุกปี ๒๕๔๘-๒๕๖๕
โดย : นายมีเดช เฮ็งเพ็ง
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
30-09-64 - ผ่านการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ
โดย : นายมีเดช เฮ็งเพ็ง
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
19-09-64 - ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านหลักสูตและการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพผลงาน วิจัยและนวัตกรรม
โดย : นายมีเดช เฮ็งเพ็ง
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
25-09-64 - สัมมนาวิชาการ เรื่อง พุทธนวัตกรรมการบริหารการศึกษา ยุค NEXT Normal
โดย : นายมีเดช เฮ็งเพ็ง
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
26-09-64 - Has Successfully Completed an English is easy General Knowledge Quiz
โดย : นายมีเดช เฮ็งเพ็ง
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
เหรียญเงิน -
โดย : สามเณร วัชรชัย สมศรี
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
เหรียญเงิน - "โครงงานงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" "โครงงานเรือเก็บขยะ iot"
โดย : สามเณร กฤษนันทิพัฒน์ บุตรหลวง
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
รางวัลเหรียญทอง - "โครงงานงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" "โครงงานแบบจำลองเครื่องกรองอากาศอัตโนมัติ"
โดย : สามเณร ยอดกตัญญู แสงจันทร์
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
เหรียญทอง - "โครงงานงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" "โครงงานแบบจำลองเครื่องกรองอากาศอัตโนมัติ"
โดย : สามเณร วิชยุทธ บุญเรือง
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
เหรียญทอง - "โครงงานงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" "โครงงานแบบจำลองเครื่องกรองอากาศอัตโนมัติ"
โดย : สามเณร ธนากร เลานามสิงห์
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา