หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
45
16
221
24


โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
จังหวัดสุรินทร์ กลุ่ม 11
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่ม 2
โรงเรียนสารคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่ม 10
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 6
โรงเรียนอภัยอริยศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 5
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา
จังหวัดลำปาง กลุ่ม 6
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 5
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 3,897,851 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 1,475,403 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 1,171,341 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 652,663 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 650,691 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 561,655 ครั้ง
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
เข้าชม 479,599 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 363,873 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 272,823 ครั้ง
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
เข้าชม 224,321 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
กิจกรรมปฏิบัติธรรม 2560
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู 5 ครั้ง )
กิจกรรมปฐมนิเทศน์ 2560
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
( จำนวน 1 รูป / ดู 3 ครั้ง )
กิจกรรมวันไหว้ครู 2560
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู 10 ครั้ง )
๑-๒-๓/ธ.ค./๖๐ ค่ายอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 15 รูป / ดู 19 ครั้ง )
๒๙/๑๑/๖๐ - กิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 22 รูป / ดู 8 ครั้ง )
โครงการกีฬาระดับเครือข่ายสถานที่ 2
โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม
( จำนวน 1 รูป / ดู 3 ครั้ง )
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มดอยสุเทพ ครั้งที่ 67
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 05 ต.ค. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๑๐
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 12 ธ.ค. 60
งานทำบุญทักษิณากตัญญูบูรพาจารย์ 2561
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 12 ธ.ค. 60
โครงการ "ปันน้ำใจแด่น้องบนดอย"
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) | 12 ธ.ค. 60
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 12 ธ.ค. 60
๗/๑๒/๖๐ โรงเรียนจิตรลดามาแชร์ข้อมูลการสอน
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 12 ธ.ค. 60
๑-๒-๓/ธ.ค./๖๐ ค่ายอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 12 ธ.ค. 60
๒๙/๑๑/๖๐ - กิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 12 ธ.ค. 60
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค นักธรรมชั้นตรี ได้ ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนอภัยอริยศึกษา (วัดดับภัย)
โรงเรียนอภัยอริยศึกษา | 12 ธ.ค. 60
งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร "ชมไหลเรือไฟ" 21-31 มกราคม 2561
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 08 ธ.ค. 60
รางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
โดย : นายศิริลักษณ์ พิมพ์มีลาย
ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    จ.อุบลราชธานี
รางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
โดย : นายวุฒิชัย ดำดี
ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    จ.อุบลราชธานี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการประเมินภายใน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
โดย : นายพูลทรัพย์ มาดี
ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    จ.อุบลราชธานี
รางวัลเกียรติยศ ผู้ทรงคุณค่าทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
โดย : นายศิริลักษณ์ พิมพ์มีลาย
ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    จ.อุบลราชธานี
รางวัลเกียรติยศ ผู้ทรงคุณค่าทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
โดย : นายพูลทรัพย์ มาดี
ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    จ.อุบลราชธานี
ได้รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชมเชยอันดับที่ 1และชดเชยอันดับที่ 2
โดย : สามเณรทั้งหมด 12 รูป
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
ผลงานนักเรียน
โดย :
ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    จ.อุบลราชธานี
ร่วมงานเทิดไท้ ๘๕ พรรษา มหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
โดย :
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
รางวัลระดับ เหรียญทอง อันดับที่ 5 ประกวดเพลงคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 2
โดย :
ร.ร.วัดไชยมงคลวิทยาคม    จ.อุบลราชธานี
รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันไขนิวตัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ปี 2559
โดย : โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
ร.ร.วัดบ้านหม้อศึกษา    จ.ลำปาง
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา