หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
46
16
226
24


โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1
โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา
จังหวัดแพร่ กลุ่ม 6
โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 6
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม 4
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนนพคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย
จังหวัดเลย กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ
จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่ม 4
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 5
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 6,038,867 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 5,227,519 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 2,155,644 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
เข้าชม 801,837 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 763,676 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 754,520 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 701,727 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
เข้าชม 636,152 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
เข้าชม 497,210 ครั้ง
โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน
เข้าชม 436,693 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
25-03-66 พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 28 รูป / ดู 6 ครั้ง )
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
( จำนวน 34 รูป / ดู 22 ครั้ง )
กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศพิธีมอบประกาศนียบัตร แด่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.๓ และ ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และปัจ
โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม
( จำนวน 56 รูป / ดู 59 ครั้ง )
14-03-66 ปิดคอร์สการเรียนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
( จำนวน 28 รูป / ดู 59 ครั้ง )
ปัจฉมนิเทศ ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา
( จำนวน 0 รูป / ดู 18 ครั้ง )
๓ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จัดงานเปิดบ้าน ว.ช.พ. OPEN HOUSE ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
( จำนวน 40 รูป / ดู 92 ครั้ง )
25-03-66 - พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 29 มี.ค. 66
กิจกรรมสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา | 20 มี.ค. 66
14-03-66 - ปิดคอร์สการเรียนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 15 มี.ค. 66
จดหมายข่าว ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๕ ประจำวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 08 มี.ค. 66
จดหมายข่าว ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ ประจำวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม | 08 มี.ค. 66
สอบ O-NET 65
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา | 07 มี.ค. 66
๐๓-๐๒-๖๖- สอบโอเน็ต ม.๖
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 02 มี.ค. 66
๒๒-๐๒-๖๖ ทัศนศึกษามิวเซียมสิงห์บุรี
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 02 มี.ค. 66
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 14-15-16-17 มีนาคม 2566
โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม | 27 ก.พ. 66
ปันน้ำใจสู่พื้นที่สูง ดอยวาวี เชียงราย
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 22 ก.พ. 66
๒๕-๐๘-๖๕ - อบรมหลักสูตรทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสอน
โดย : นายฉลอง กลางจันอัด
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
๒๕-๐๘-๖๕ - อบรมหลักสูตรทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสอน
โดย : นางสาวพนิดา เล้าประเสริฐ
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
19-08-65 - ผ่านการทดสอบภาษาไทยออนไลน์
โดย : นางสาวพนิดา เล้าประเสริฐ
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
19-08-65 - ผ่านการทดสอบภาษาไทยออนไลน์
โดย : นายฉลอง กลางจันอัด
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก พ.ศ.2564
โดย : นางสาวพนิดา เล้าประเสริฐ
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี

โดย : สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565
ร.ร.ประภัสสรวิทยา    จ.ขอนแก่น
เหรียญเงิน -
โดย : สามเณร วัชรชัย สมศรี
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
เหรียญเงิน - "โครงงานงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" "โครงงานเรือเก็บขยะ iot"
โดย : สามเณร กฤษนันทิพัฒน์ บุตรหลวง
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
รางวัลเหรียญทอง - "โครงงานงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" "โครงงานแบบจำลองเครื่องกรองอากาศอัตโนมัติ"
โดย : สามเณร ยอดกตัญญู แสงจันทร์
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
เหรียญทอง - "โครงงานงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" "โครงงานแบบจำลองเครื่องกรองอากาศอัตโนมัติ"
โดย : สามเณร วิชยุทธ บุญเรือง
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา