หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
45
16
221
24


โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
จังหวัดสุรินทร์ กลุ่ม 11
โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 13
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง
จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่ม 3
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
จังหวัดสุรินทร์ กลุ่ม 11
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่ม 2
โรงเรียนสารคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่ม 10
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 6
โรงเรียนอภัยอริยศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 5
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 4,274,051 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 1,571,477 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 1,537,735 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 691,560 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 659,054 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 620,083 ครั้ง
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
เข้าชม 479,599 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 390,922 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 298,744 ครั้ง
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
เข้าชม 228,817 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
วันปัจฉิมนิเทศนักเรียน จบการศึกษา ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู 9 ครั้ง )
ทัศนศึกษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา
( จำนวน 22 รูป / ดู 22 ครั้ง )
ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วัดสมมติเทพฐาปนาราม อ.แกลง จ.ระยอง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง
( จำนวน 29 รูป / ดู 68 ครั้ง )
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 60
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู 18 ครั้ง )
กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ พุทธสถาน "พระพุทธสุ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง
( จำนวน 46 รูป / ดู 66 ครั้ง )
ความภาคภูมิใจ/ผลสัมฤทธิ์การศึกษา
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
( จำนวน 15 รูป / ดู 70 ครั้ง )
พระครูกาญจนกิจจารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในรายการ ชีวิตไม่สิ้นหวังทางทีวีสีช่อง3
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา | 12 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา | 12 มี.ค. 61
ขยายห้องเรียน วัดวารีอุดม
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 07 มี.ค. 61
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ร.ร.
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 07 มี.ค. 61
ขอเชิญร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดลำนารายณ์ | 06 มี.ค. 61
ประกาศเรื่องการเปิดให้เข้าใช้ระบบเช็คผลการเรียนออนไลน์
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา | 01 มี.ค. 61
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา2561
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา | 28 ก.พ. 61
ดาวน์โหลด ใบ ปพ. ปีการศึกษา 2560 2/2550
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล | 22 ก.พ. 61
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดลำนารายณ์ | 21 ก.พ. 61
วิวสวยๆ
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 19 ก.พ. 61
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
โดย : พระครูศรีสุตโสภณ
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
โดย : พระเจษฎา ญาณเมธี
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
โดย : นางสาวพนิตาพร สายปัญญา
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
โดย : นางสาวรัตนา กัญจนวัตตะ
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
โดย : นางดาราวรรณ เปรมาตุน
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
ผลงานนักเรียนในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560
โดย :
ร.ร.เชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)    จ.เชียงใหม่
การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 10 | กลุ่ม 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
โดย :
ร.ร.เชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)    จ.เชียงใหม่
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี2560 กลุ่มดอยสุเทพ
โดย : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี2560 กลุ่มดอยสุเทพ
ร.ร.เชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)    จ.เชียงใหม่
รองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันโครงงาน ประเภททดลอง ระดับ ม.ปลาย
โดย : สามเณรวรพจน์ เกษุชาติ
ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    จ.อุบลราชธานี
รองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันโครงงาน ประเภททดลอง ระดับ ม.ปลาย
โดย : สามเณรอธิวัฒน์ บุระพร
ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    จ.อุบลราชธานี
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา