หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
45
16
221
24


โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่ม 2
โรงเรียนสารคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่ม 10
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม
จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่ม 12
โรงเรียนศรีใครวิทยา
จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่ม 9
โรงเรียนวัดศรีสะอาด
จังหวัดอุดรธานี กลุ่ม 8
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนวัดสระแก้วพิทยาคม
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 6
โรงเรียนอภัยอริยศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 5
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 3,767,016 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 1,388,596 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 1,102,736 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 648,056 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 634,685 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 527,436 ครั้ง
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
เข้าชม 479,599 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 348,258 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 261,679 ครั้ง
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
เข้าชม 222,552 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
นักศึกษาปริญญาเอกราชภัฏมหาสารคามศึกษาดูงานสารคุณ
โรงเรียนสารคุณวิทยา
( จำนวน 19 รูป / ดู 4 ครั้ง )
ลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี
โรงเรียนสารคุณวิทยา
( จำนวน 17 รูป / ดู 8 ครั้ง )
กิจกรรมเรียนภาษาจีน
โรงเรียนสารคุณวิทยา
( จำนวน 15 รูป / ดู 8 ครั้ง )
กิจกรรมปลูกดอกดาวกระจายเพื่อพ่อ ร.9
โรงเรียนสารคุณวิทยา
( จำนวน 15 รูป / ดู 19 ครั้ง )
งานกฐินวัดลำนารายณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดลำนารายณ์
( จำนวน 0 รูป / ดู 71 ครั้ง )
สอบนักธรรมชั้นตรี อบวันที่ 29 - 30 กันยายน, 1 - 2 ตุลาคม 2560 ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
( จำนวน 10 รูป / ดู 14 ครั้ง )
ในหลวง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 18 ต.ค. 60
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช | 10 ต.ค. 60
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช | 10 ต.ค. 60
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อสมทบทุน สร้างอาคารเรียนในพระสังฆราชูปถัมภ์ ณ รัตนปัญญาคาร โรง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม | 09 ต.ค. 60
กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอภัยอริยศึกษา | 04 ต.ค. 60
ธรรมะเตือนสติ
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 03 ต.ค. 60
โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 03 ต.ค. 60
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (Buddhism National Educational Test : B-NET) ประจำปีการ
โรงเรียนสารคุณวิทยา | 03 ต.ค. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช | 03 ต.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา | 27 ก.ย. 60
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารงบประมาณโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย : นางสาวจุฑามาศ พงศ์ศิริวาณิชย์
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารงบประมาณโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย : นายวิชัย กันทาสี
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารงบประมาณโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย : พระเจษฎา ญาณเมธี
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารงบประมาณโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย : พระครูศรีสุตโสภณ
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
ร่วมงานเทิดไท้ ๘๕ พรรษา มหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
โดย : นางสาวจุฑามาศ พงศ์ศิริวาณิชย์
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
ร่วมงานเทิดไท้ ๘๕ พรรษา มหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
โดย :
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
รางวัลระดับ เหรียญทอง อันดับที่ 5 ประกวดเพลงคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 2
โดย :
ร.ร.วัดไชยมงคลวิทยาคม    จ.อุบลราชธานี
รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันไขนิวตัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ปี 2559
โดย : โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
ร.ร.วัดบ้านหม้อศึกษา    จ.ลำปาง
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่ม 6 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
โดย : โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
ร.ร.วัดบ้านหม้อศึกษา    จ.ลำปาง
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่ม 6 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาด ณ จ.เชียงราย ปี 2559
โดย : โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
ร.ร.วัดบ้านหม้อศึกษา    จ.ลำปาง
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา