หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
46
16
226
24


โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1
โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา
จังหวัดแพร่ กลุ่ม 6
โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 1
โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 6
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม 4
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม 10
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนนพคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย
จังหวัดเลย กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 5,965,557 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 4,960,128 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 2,061,822 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
เข้าชม 780,820 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 701,966 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 639,707 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 620,038 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
เข้าชม 545,390 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
เข้าชม 426,333 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
เข้าชม 388,393 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
กิจกรรมมอบทุนการศึกษานักธรรมชั้นตรี
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
( จำนวน 9 รูป / ดู 1 ครั้ง )
กิจกรรมอบรมนักธรรมชั้นตรี ก่อนสอบธรรมสนามหลวง
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
( จำนวน 13 รูป / ดู 3 ครั้ง )
กิจกรรมสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
( จำนวน 10 รูป / ดู 2 ครั้ง )
โครงการอบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี2565
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
( จำนวน 10 รูป / ดู 11 ครั้ง )
กิจกรรมให้ธรรม ให้ทุน ให้ทาน
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
( จำนวน 22 รูป / ดู 16 ครั้ง )
ภาพสอบธรรมศึกษาฯ วัดกาญจนสิงหาสน์ (ส่วนกลาง)
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
( จำนวน 15 รูป / ดู 17 ครั้ง )
กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา | 03 ต.ค. 65
01-10-65 อบรมการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 01 ต.ค. 65
มองหาโอกาสทางด้านการศึกษา โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยาคือคำตอบ สมัครเรียนฟรี!!!
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา | 30 ก.ย. 65
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษานี้
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา | 27 ก.ย. 65
ประชุมติดตามการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา | 27 ก.ย. 65
ภาพกิจกรรมงานการศึกษาสงเคราะห์ ถวายทุนการศึกษา และวัสดุอุปกรณ์การเรียนแก่สามเณรนักเรียนโรงเรียนวัดกา
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา | 27 ก.ย. 65
ตารางสอบบาลี
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา | 27 ก.ย. 65
ตารางสอบ นักธรรม
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา | 27 ก.ย. 65
ตารางเรียน เทอม 2
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา | 27 ก.ย. 65
ตารางเรียน เทอม 1
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา | 27 ก.ย. 65
ครูสอนภาษาไทยดีเด่น ปีการศึกษา 2536
โดย : นางศรีสุดา นิลไสล
ร.ร.วัดศรีโสภณธรรมทาน    จ.บึงกาฬ
ครูสอนนักเรียนชั้น ป.3 มีผลสัมฤทธิ์เป็นอันดับ1ของกลุ่มโรงเรียน ปีการศึกษา 2535 และ 2536
โดย : นางศรีสุดา นิลไสล
ร.ร.วัดศรีโสภณธรรมทาน    จ.บึงกาฬ
การทำข้อสอบออนไลน์ สพม.19
โดย : พระครูปลัดยง นิติสาโร
ร.ร.วัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา    จ.เลย
สพม.19
โดย : พระครูปลัดยง นิติสาโร
ร.ร.วัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา    จ.เลย
จุฬาภรณ์ฯ
โดย : พระครูปลัดยง นิติสาโร
ร.ร.วัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา    จ.เลย

โดย : สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565
ร.ร.ประภัสสรวิทยา    จ.ขอนแก่น
เหรียญเงิน -
โดย : สามเณร วัชรชัย สมศรี
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
เหรียญเงิน - "โครงงานงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" "โครงงานเรือเก็บขยะ iot"
โดย : สามเณร กฤษนันทิพัฒน์ บุตรหลวง
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
รางวัลเหรียญทอง - "โครงงานงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" "โครงงานแบบจำลองเครื่องกรองอากาศอัตโนมัติ"
โดย : สามเณร ยอดกตัญญู แสงจันทร์
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
เหรียญทอง - "โครงงานงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" "โครงงานแบบจำลองเครื่องกรองอากาศอัตโนมัติ"
โดย : สามเณร วิชยุทธ บุญเรือง
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา