หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
45
16
221
24


โรงเรียนศรีใครวิทยา
จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่ม 9
โรงเรียนวัดศรีสะอาด
จังหวัดอุดรธานี กลุ่ม 8
โรงเรียนสารคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนวัดสระแก้วพิทยาคม
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 6
โรงเรียนอภัยอริยศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 5
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา
จังหวัดลำปาง กลุ่ม 6
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม 5
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 3,731,170 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 1,261,495 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 998,538 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 612,639 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 607,553 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 493,128 ครั้ง
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
เข้าชม 465,634 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 330,588 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 247,919 ครั้ง
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
เข้าชม 219,877 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
วันแม่ ปี 2560
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสองพี่น้อง
( จำนวน 22 รูป / ดู 11 ครั้ง )
วันแม่ ปี 2560
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสองพี่น้อง
( จำนวน 0 รูป / ดู 5 ครั้ง )
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
( จำนวน 0 รูป / ดู 143 ครั้ง )
พระครูกาญจนกิจจารักษ์ ผอ.ร.ร.ปริยัติธรรมวัดกาญฯ นำนักเรียนโรงเรียนวัดกาญฯ 60 รูป รับบาตร
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
( จำนวน 8 รูป / ดู 24 ครั้ง )
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
( จำนวน 20 รูป / ดู 10 ครั้ง )
กิจกรรมปลูกดาวเรืองถวาย ในหลวง ร.9
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
( จำนวน 22 รูป / ดู 15 ครั้ง )
เชิญเที่ยวงานงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานและชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ปี ๒๕๖๐
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 22 ส.ค. 60
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 11 ส.ค. 60
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อโต๊ะเก้าอีนักเรียนใหม่
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 10 ส.ค. 60
ป้ายประชาสัมพันธ์งานแข่งเรือยาวประเพณี วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 10 ส.ค. 60
วันแม่แห่งชาติ วันเสาร์ 12 สิงหาคม 2560
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 10 ส.ค. 60
ตั้งหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) หน่วยที่ 4 วัดอร่ามมงคล อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธู์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมโพธิธรรมวิทยา | 04 ส.ค. 60
๐๓-๐๘-๖๐ เชิญร่วมบุญบรรพชา
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 03 ส.ค. 60
ถวายผ้าป่า 3 วัด สวดธรรมจักรสัญจรบนยอดเขาที่วัดถ้ำพระ บ้านดินจี่ ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ขออนุ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมโพธิธรรมวิทยา | 02 ส.ค. 60
วันสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๖๐
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา | 31 ก.ค. 60
๒๘-๐๗-๖๐ กิจกรรมวันภาษาไทย
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 31 ก.ค. 60
ร่วมงานเทิดไท้ ๘๕ พรรษา มหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
โดย : นายสุริยันต์ ปันใจ
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
ร่วมงานเทิดไท้ ๘๕ พรรษา มหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
โดย : นางสาวจุฑามาศ พงศ์ศิริวาณิชย์
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
ร่วมงานเทิดไท้ ๘๕ พรรษา มหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
โดย : พระพงษ์สุข สุเมโธ
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
ร่วมงานเทิดไท้ ๘๕ พรรษา มหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
โดย : พระศรัญญู สิริธมฺโม
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
ร่วมงานเทิดไท้ ๘๕ พรรษา มหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
โดย : พระภัทรกวินทร์ ภทฺทเมธี
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
ร่วมงานเทิดไท้ ๘๕ พรรษา มหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
โดย :
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
รางวัลระดับ เหรียญทอง อันดับที่ 5 ประกวดเพลงคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 2
โดย :
ร.ร.วัดไชยมงคลวิทยาคม    จ.อุบลราชธานี
รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันไขนิวตัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ปี 2559
โดย : โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
ร.ร.วัดบ้านหม้อศึกษา    จ.ลำปาง
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่ม 6 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
โดย : โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
ร.ร.วัดบ้านหม้อศึกษา    จ.ลำปาง
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่ม 6 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาด ณ จ.เชียงราย ปี 2559
โดย : โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
ร.ร.วัดบ้านหม้อศึกษา    จ.ลำปาง
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา