หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
46
16
226
24


โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1
โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา
จังหวัดแพร่ กลุ่ม 6
โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 1
โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 6
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม 4
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม 9
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม 10
โรงเรียนประภัสสรวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนนพคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย
จังหวัดเลย กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 6,013,495 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 5,055,033 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 2,093,650 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
เข้าชม 786,530 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 718,153 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 661,180 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 657,931 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
เข้าชม 571,772 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
เข้าชม 446,084 ครั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก
เข้าชม 399,625 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
ดูงานโรงเรียนร้องแหย่ง จ.แพร่
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
( จำนวน 10 รูป / ดู 15 ครั้ง )
ยี่เป็ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
( จำนวน 10 รูป / ดู 15 ครั้ง )
วันสถาปนาโรงเรียน
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
( จำนวน 21 รูป / ดู 23 ครั้ง )
วันแม่
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
( จำนวน 10 รูป / ดู 15 ครั้ง )
วันพ่อ
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
( จำนวน 10 รูป / ดู 13 ครั้ง )
หล่อเทียน
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
( จำนวน 11 รูป / ดู 15 ครั้ง )

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม | 26 พ.ย. 65
ดูงานโรงเรียนร้องแหย่ง จ.แพร่
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 23 พ.ย. 65
ยี่เป็ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 23 พ.ย. 65
วันสถาปนาโรงเรียน
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 23 พ.ย. 65
วันแม่
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 23 พ.ย. 65
วันพ่อ
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 23 พ.ย. 65
หล่อเทียน
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา | 23 พ.ย. 65
๑๕-๑๑-๖๕ - สอบธรรมศึกษาประจำปี ๒๕๖๕
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 16 พ.ย. 65
๑๓-๑๑-๖๕ - มอบรางวัลสามเณร กิจกรรม 5 ส.
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 16 พ.ย. 65
๑๐-๑๑-๖๕ - สอนธรรมศึกษาแก่นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 10 พ.ย. 65
19-08-65 - ผ่านการทดสอบภาษาไทยออนไลน์
โดย : นางสาวพนิดา เล้าประเสริฐ
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
19-08-65 - ผ่านการทดสอบภาษาไทยออนไลน์
โดย : นายฉลอง กลางจันอัด
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก พ.ศ.2564
โดย : นางสาวพนิดา เล้าประเสริฐ
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
อบรมรูปแบบออนไลน์ หลักสูตร "สนุกคิดพิชิตยานยนต์ล้อเดียว" พ.ศ.2564
โดย : นางสาวพนิดา เล้าประเสริฐ
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563
โดย : นางสาวพนิดา เล้าประเสริฐ
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี

โดย : สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565
ร.ร.ประภัสสรวิทยา    จ.ขอนแก่น
เหรียญเงิน -
โดย : สามเณร วัชรชัย สมศรี
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
เหรียญเงิน - "โครงงานงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" "โครงงานเรือเก็บขยะ iot"
โดย : สามเณร กฤษนันทิพัฒน์ บุตรหลวง
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
รางวัลเหรียญทอง - "โครงงานงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" "โครงงานแบบจำลองเครื่องกรองอากาศอัตโนมัติ"
โดย : สามเณร ยอดกตัญญู แสงจันทร์
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
เหรียญทอง - "โครงงานงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว" "โครงงานแบบจำลองเครื่องกรองอากาศอัตโนมัติ"
โดย : สามเณร วิชยุทธ บุญเรือง
ร.ร.วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา    จ.สิงห์บุรี
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา