หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา
  หน้าหลัก
  ลงทะเบียนใช้งาน
  ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
  กระดานข่าว
  ข่าวการศึกษา
  กิจกรรมโรงเรียน
  คู่มือการใช้งาน
45
16
221
24


โรงเรียนวัดทุ่ง
จังหวัดสกลนคร กลุ่ม 8
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม 10
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม
จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่ม 2
โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ
จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่ม 11
โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
จังหวัดสุรินทร์ กลุ่ม 11
โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา
จังหวัดเชียงราย กลุ่ม 13
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง
จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่ม 3
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
จังหวัดสุรินทร์ กลุ่ม 11
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่ม 2
โรงเรียนสารคุณวิทยา
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 7
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
เข้าชม 4,657,231 ครั้ง
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เข้าชม 2,127,111 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)
เข้าชม 1,654,761 ครั้ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดภูเก็ต
เข้าชม 723,000 ครั้ง
โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา
เข้าชม 667,575 ครั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เข้าชม 664,427 ครั้ง
โรงเรียนศรีศาสนวิทยา
เข้าชม 479,599 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
เข้าชม 416,730 ครั้ง
โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา
เข้าชม 320,355 ครั้ง
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
เข้าชม 233,778 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียน :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
 
วันนี้กิจกรรมให้โอวาท โดยผููู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
( จำนวน 0 รูป / ดู 0 ครั้ง )
พิธีมอบอุปกรณ์ทางเรียนการศึกษาแก่นักเรียนปัจจิมเชียงยืน ประจำภาคเรียนที่1 /2561
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
( จำนวน 5 รูป / ดู 0 ครั้ง )
ปฐมนิเทศ มอบอุปกรณ์การเรียนและถวายผ้าไตรจีวรใหม่
โรงเรียนวัดทุ่ง
( จำนวน 10 รูป / ดู 7 ครั้ง )
กิจกรรมนักเรียนเดือนพฤษภาคม 2561
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
( จำนวน 18 รูป / ดู 31 ครั้ง )
กิจกรรมทัศนศึกษาศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
( จำนวน 5 รูป / ดู 1 ครั้ง )
ปฐมนิเทศนักเรียน 15 พ.ค. 2561
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
( จำนวน 7 รูป / ดู 10 ครั้ง )
พระครูปริยัติโพธิธรรม ผอ มอบทุนการศึกษาประจำปี ๑/๒๕๖๑
โรงเรียนพระปริยัติธรรมโพธิธรรมวิทยา | 21 พ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 1/2561
โรงเรียนวัดทุ่ง | 20 พ.ค. 61
ยินดีต้อนรับวันเปิดเทอมใหม่
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 15 พ.ค. 61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช | 14 พ.ค. 61
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเเละน้ำปานะ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม | 11 พ.ค. 61
8-9 พ.ค.2561
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 09 พ.ค. 61
อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา | 01 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็น ครูอัตราจ้าง รายวิชาภาษาไทย
โรงเรียนอภัยอริยศึกษา | 01 พ.ค. 61
ปฏิทินการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง | 29 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน รายวิชาภาษาไทย
โรงเรียนอภัยอริยศึกษา | 28 เม.ย. 61
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
โดย : พระครูศรีสุตโสภณ
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
โดย : พระเจษฎา ญาณเมธี
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
โดย : นางสาวพนิตาพร สายปัญญา
ร.ร.อภัยอริยศึกษา    จ.เชียงใหม่
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
โดย : นางดาราวรรณ เปรมาตุน
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
กิจกรรมชุมนุมภาษาอังกฤษ
โดย : นางดาราวรรณ เปรมาตุน
ร.ร.หลวงพ่อเพชรวิทยา    จ.พิจิตร
ผลงานนักเรียนในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560
โดย :
ร.ร.เชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)    จ.เชียงใหม่
การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 10 | กลุ่ม 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
โดย :
ร.ร.เชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)    จ.เชียงใหม่
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี2560 กลุ่มดอยสุเทพ
โดย : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี2560 กลุ่มดอยสุเทพ
ร.ร.เชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)    จ.เชียงใหม่
รองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันโครงงาน ประเภททดลอง ระดับ ม.ปลาย
โดย : สามเณรวรพจน์ เกษุชาติ
ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    จ.อุบลราชธานี
รองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันโครงงาน ประเภททดลอง ระดับ ม.ปลาย
โดย : สามเณรอธิวัฒน์ บุระพร
ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    จ.อุบลราชธานี
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ลงทะเบียนใช้งาน | วิธีชำระเงิน | ติดต่อเรา